Η TOMRA Recycling σχεδιάζει και κατασκευάζει τεχνολογίες διαλογής με βάση αισθητήρες για την παγκόσμια βιομηχανία ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Πάνω από 7.400 συστήματα έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πρώτου παγκοσμίως αισθητήρα Near Infrared (NIR) υψηλής χωρητικότητας για εφαρμογές διαλογής απορριμμάτων, η TOMRA Recycling παραμένει πρωτοπόρος στον κλάδο με αφοσίωση στην εξαγωγή υλικών υψηλής καθαρότητας από ροές απορριμμάτων, που μεγιστοποιούν τόσο την απόδοση όσο και τα κέρδη.

Η TOMRA Recycling είναι μέρος της TOMRA Sorting Solutions, η οποία αναπτύσσει επίσης συστήματα που βασίζονται σε αισθητήρες για τη διαλογή, την απολέπιση και τη διαδικασία ανάλυσης για τη βιομηχανία των τροφίμων, τις εξορυκτικές βιομηχανίες κ.ά.

Η TOMRA Sorting ανήκει στη νορβηγική εταιρεία TOMRA Systems ASA, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Όσλο. Η TOMRA Systems ASA ιδρύθηκε το 1972 και έχει κύκλο εργασιών περίπου 985 εκατ. ευρώ και απασχολεί ~4.300 άτομα παγκοσμίως.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Davide Panazzolo

Έτος Ίδρυσης: 1996
Διεύθυνση: Otto-Hahn-Strasse 2 – 6 562 18 Muelheim-Kaerlich, Γερμανία
Τηλ.: +49 172 37 36 124
Web Site: www.tomra.com/recycling
e-mail: Davide.Panazzolo@tomra.com