Ο όμιλος ελληνικών εταιριών TEDRA ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση τεχνικών και περιβαλλοντικών έργων, καθώς και σε προηγμένες τεχνολογίες για τη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων.

Από την ίδρυσή του, ο όμιλος TEDRA ασχολείται με την εκτέλεση βιομηχανικών έργων και συγκεκριμένα, με την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, αποθηκών, παραγωγικών μονάδων, ψυκτικών θαλάμων, κ.λπ. Στις κατασκευές όλων των κτιρίων περιλαμβάνονται και οι Η/Μ εγκαταστάσεις, όπως αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ψύξη, πυρόσβεση. Συγκεκριμένα, το τεχνικό τμήμα του ομίλου μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση ενός έργου.

Παράλληλα, με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, σκοπός του ομίλου TEDRA είναι η προώθηση της μετάβασης στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων με κερδοφόρο τρόπο για τον επιχειρηματία και με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο όμιλος TEDRA αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία κατασκευής μονάδας αερόβιας ή αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, από την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών μιας αδειοδότησης έως τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας, με προηγμένες τεχνολογίες του ομίλου VEOLIA.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Τέρρυ Τόλιου

Έτος Ίδρυσης: 1989
Διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 23, Λάρισα, Τ.Κ.: 412 22
Τηλ.: 2410 535122
Fax: 2410 530703

Web Site: www.tedraco.com
e-mail: info@tedraco.com