Η TechniKald έχει στηρίξει με επιτυχία επιχειρήσεις και βιομηχανίες να εναρμονιστούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών και έργων προστασίας περιβάλλοντος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι η υψηλή εξειδίκευση και η μακροχρόνια εμπειρία στην περιβαλλοντική διαχείριση σύνθετων βιομηχανιών.

Αναλυτικά, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων.
 • Δίκτυα Αποχέτευσης.
 • Προχωρημένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας (προχωρημένη οξείδωση, εξά- τμιση υπό κενό).
 • Επεξεργασία Αερίων Ρύπων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Αναλύσεις Υγρών Αποβλήτων.
 • Δοκιμές Επεξεργασίας.
 • Επίλυση Προβλημάτων Ποιότητας Εκροής.
 • Αξιολόγηση Τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
 • Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
 • Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων.
 • Άδειες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Απόστολος Καλδής

Έτος Ίδρυσης: 1988
Διεύθυνση: Άρεως 9, Μελίσσια, Ατική, Τ.Κ.: 151 27 Τηλ.: 210 6134803, 6972 726664
Web Site: www.technikald.com
e-mail: info@technikald.com