Η SABO είναι ελληνική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1984, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως, εξάγοντας το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Η εταιρεία, είναι μέλος του Ομίλου SABO με έδρα το Βασιλικό της Εύβοιας στην Ελλάδα και με θυγατρικές στη Βραζιλία, τη Ρουμανία και την Ιταλία.

Ο τομέας Environmental της SABO ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανημάτων και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων. Με βάση την καθετοποιημένη δομή της, η SABO στηρίζει αποτελεσματικά τον πλήρη κύκλο ζωής του έργου, από τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό, την κατασκευή εξειδικευμένου εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων, μέχρι τη συναρμολόγηση, τη θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη μετά την πώληση. Εκτός από τα μηχανήματα επεξεργασίας αποβλήτων, η SABO μπορεί να προσφέρει όλα τα συστήματα ισχύος και αυτοματισμού (ηλεκτρικοί πίνακες, PLC, SCADA), εξασφαλίζοντας μια αποτελεσματική και αποδοτική τεχνική λύση. Το υψηλής ειδίκευσης προσωπικό της SABO (σχεδιαστές, τεχνικοί, μηχανικοί) και η σημαντική παραγωγική ικανότητα εξασφαλίζουν την έγκαιρη και αποτελεσματική παράδοση έργων μεγάλης κλίμακας σε όλο τον κόσμο.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Νταής

Έτος Ίδρυσης: 1984
Διεύθυνση: Θέση Αγριλιά, Βασιλικό, Χαλκίδα, Τ.Κ.: 340 02 Τηλ.: 22210 51805, Fax: 22210 54073
Web Site: www.sabo.gr
e-mail: env@sabo.gr