Η RE–BATTERY AE είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) που διαχειρίζεται το επικίνδυνο απόβλητο συσσωρευτών Pb, Li-Ion, Ni-MH οχημάτων και βιομηχανίας.
Η RE–BATTERY AE λειτουργεί από το 2011 και ανανέωσε την έγκρισή της με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ ΩΝΤΟ46Ψ8ΟΖ-ΣΨΤ) κατά την 169η συνεδρίασή του (12.06.2020) για τα έτη 2020-2025.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας της έχει διαχειριστεί περισσότερους από 96.500 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών.
Διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2015 και 14001:2015 «Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης». Λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Re.DePlan AE, Συμβούλου Τεχνικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης (www.redeplan.gr). Τα συμβεβλημένα μέλη της RE-ΒATTERY απαρτίζονται από 210 υπόχρεους Παραγωγούς/Εισαγωγείς, οι οποίοι χρηματοδοτούν τη λειτουργία του Συστήματος καθώς αποδίδουν τη χρηματική εισφορά/περιβαλλοντικό τέλος που εισπράττουν κατά την πώληση των προϊόντων τους από τους καταναλωτές.

Το Δίκτυο Συλλογής – Αποθήκευσης – Ανακύκλωσης της RE–BATTERY AE δομείται από:

  • 55 αδειοδοτημένους συλλέκτες.
  • 33 διαλυτήρια οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
  • 27 διαλυτήρια οχημάτων τέλους κύκλου ζωής με άδεια δευτερογενούς αποθήκευσης.
  • 11 εταιρίες δευτερογενούς αποθήκευσης.
  • 5 εταιρίες Ανακύκλωσης.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Oρσαλία Λίγγου

Έτος Ίδρυσης: 2011
Διεύθυνση: Ελεύθ. Βενιζέλου & Σκόρδα 1, Ελευσίνα, Τ.Κ.: 192 00 Τηλ.: 210 5575075
Web Site: www.re-battery.gr
e-mail: info@re-battery.gr