Με εμπειρία 20 ετών στον τομέα της ανακύκλωσης, η PELLENC ST υποστηρίζει λειτουργούς εγκαταστάσεων και Δήμους παρέχοντας έξυπνες και διασυνδεδεμένες λύσεις διαλογής για τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών τους εργαλείων και την τήρηση των βιομηχανικών προτύπων 4.0.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Απόστολος Δεμερτζής
Sales Manager, a.demertzis@pellencst.com

Έτος Ίδρυσης: 2001
Διεύθυνση: 125 rue François Gernelle, Pertuis, Γαλλία, Τ.Κ.: 841 20 Τηλ.: +33 490 094 790
Web Site: www.pellencst.com
e-mail: contact@pellencst.com