Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αποτελεί φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ο οποίος έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΠΕΔΜΕΔΕ, Σύλλογο των Εργοληπτών Δ.Ε., οι οποίοι είναι και διαχειριστές ΑΕΚΚ.

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αδειοδοτήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ και η γεωγραφική της εμβέλεια εκτείνεται σε 13 περιφερειακές ενότητες.
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συντονίζει, επιθεωρεί και διασφαλίζει πως η διαδικασία διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων διεξάγεται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Επιπλέον, έχει την ευθύνη να συλλέγει και να δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης των ΑΕΚΚ και να οργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έχει ενεργή παρουσία σε Ευρωπαϊκές Οργανώσεις της διεθνούς Κατασκευαστικής Βιομηχανίας και ειδικότερα:

  • Είναι μέλος της EDA- European Demolition Association
  • Είναι μέλος της EDI- European Demolition Institute
  • Συμμετέχει σε Forum, Θεματικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας/ Working Groups στους θεματικούς άξονες: Κυκλικής Οικονομίας, Ψηφιο- ποίησης, Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας αλλά και Βιωσιμότητας στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ελένη Παπαγιάννη

Έτος Ίδρυσης: 2021
Διεύθυνση: Aσκληπιού 23, 6ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 80 Τηλ.: 210 3641402
Web Site: www.pedmede-eco.gr
e-mail: info@pedmede-eco.gr