Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας. Με καθετοποιημένη λειτουργία, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, έργων παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίησης της βιομάζας.

Με δραστηριότητα σε 7 χώρες, η ΗΛΕΚΤΩΡ, είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που κατέχει και εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής, καλύπτει όλο το εύρος των εφαρμογών βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων και συμμετέχει με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Παράλληλα, η ΗΛΕΚΤΩΡ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ, έχοντας να επιδείξει στα επιτεύγματά της, τη Μελέτη, την Κατασκευή και πολυετή Λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, μεταξύ των οποίων και ο σταθμός ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Φυλής, Άνω Λιοσίων, ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, με εγκατεστημένη ισχύ 24 MW.

Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ιωάννης Θάνος, Λυδία Παπανδρέου

Έτος Ίδρυσης: 1962
Διεύθυνση: Eρμού 25, Νέα Κηφισιά, Τ.Κ.: 145 64 Τηλ.: 210 8184700 Fax: 210 8184701
Web Site: www.ellaktor.com
e-mail: helector@helector.gr