Η ELVAN ΑΒΕΕ είναι μια ελληνική βιομηχανία με ιστορία άνω των 40 ετών και το όνομά της είναι συνώνυμο με τον σχεδιασμό και την παραγωγή, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, πιστοποιημένης ποιότητας σχαρών, καλωδίων και συστημάτων στηρίξεως.

Η ELVAN είναι μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής σχαρών καλωδίων και συστημάτων στηρίξεως. Στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στην Παιανία, που καλύπτουν 11.000 τ.μ. (4.000 από τα οποία είναι η στεγασμένη επιφάνεια), παράγονται πάνω από 4.000 τυποποιημένα είδη. Εκτός από leader της αγοράς στον τομέα των σχαρών καλωδίων, από το 2010 έχει συνεχή παρουσία και στον χώρο των σταθερών βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών, έχοντας εκτελέσει έργα πολλών MWp.

Συμπληρωματικά, η ELVAN προσφέρει στα φωτοβολταϊκά έργα πλήρεις λύσεις αντικεραυνικής προστασίας, δηλαδή:

  • Μελέτη.
  • Προμήθεια υλικών.
  • Εγκατάσταση.

Yπεύθυνoς Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καστάνης

Έτος Ίδρυσης: 1975
Διεύθυνση: 20ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία, Τ.Κ.: 190 02 Τηλ.: 210 6644161 – 2 Fax: 210 6644166
Web Site: www.elvansolar.gr
e-mail: solar2@elvan.gr