Εκδήλωση ΕΟΑΝ, Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και myota.gr στη Verde.tec

Εκδήλωση ΕΟΑΝ, Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και myota.gr στη Verde.tec