Εκδήλωση της εταιρείας COMBATT στη Verde.tec

Εκδήλωση της εταιρείας COMBATT στη Verde.tec