Συζήτηση για την Κυκλική Οικονομία Διοργάνωση της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της Έκθεσης Verde.tec 2022

Συζήτηση για την Κυκλική Οικονομία Διοργάνωση της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της Έκθεσης Verde.tec 2022