ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

STAND Γ 14

http://www.sanke.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Το ΣύστημαΑνακύκλωσηςΚεντρικήςΕλλάδαςείναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει αδειοδοτηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον συντονισμό της εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών αποβλήτων προερχόμενων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Νο17) στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Βοιωτίας.

Με το σύστημα είναι συμβεβλημένοι διακόσιοι τέσσερις (204) συλλέκτες και διαχειριστές 

αποβλήτων, εφοδιασμένοι με Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ, καθώς και είκοσι δύο (22) μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αδρανών υλικών. Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Σύστημα συνεργάζεται με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση του κοινού, την βελτίωση των μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αποκατάσταση περιοχών που έχουν καταληφθεί από ανενεργά λατομεία, ανεξέλεγκτες χωματερές κ.λπ.