Πράσινο Σπίτι & Κτίριο

STAND Δ 15

http://www.4green.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Το Πράσινο Σπίτι & Κτίριο είναι το μοναδικό περιοδικό που καλύπτει την αγορά της «πράσινης ενέργειας». Από το 2011, κυκλοφορεί κάθε μήνα στα περίπτερα και αποστέλλεται σε χιλιάδες επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς.

Το ειδικό του ένθετο, Green KATALOG, αποτελεί τον απόλυτο οδηγό καθώς περιέχει όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες αλλά και τα «μυστικά» από τους experts της αγοράς.

Καλύπτει όλες τις πτυχές της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, των φωτοβολταϊκών, των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και της κτιριακής αναβάθμισης. Πρόκειται για ένα έντυπο καταξιωμένο στο χώρο του, τόσο από τους αναγνώστες και τους επαγγελματίες όσο και από επίσημους οργανισμούς και φορείς, φιλοξενώντας στις σελίδες του άρθρα τους.

Το 4green.gr (το site του περιοδικού) αποτελεί το απόλυτο Portal ενημέρωσης, για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά και ό,τι αφορά την ψύξη και την θέρμανση (με πάνω από 40.000 επισκέψεις / μήνα).