ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.)

STAND Δ28

http://www.paseppe.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. ιδρύθηκε το 2001 και απαρτίζεται από 100 Εταιρείες-Μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, όπως διαχειριστικές κατασκευαστικές, τεχνολογικές εταιρείες, βιομηχανίες, εταιρείες που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και από εξειδικευμένους μελετητές και προμηθευτές προϊόντων.

Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

διοργανώνοντας ανά διετία τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον. Επίσης, εκπροσωπεί την χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τη Διαχείριση Αποβλήτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - FEAD (www.fead.be), συμμετέχοντας σε ομάδες εμπειρογνωμόνων που επιμελούνται παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των νομοθετικών ρυθμίσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. στοχεύει με θέσεις, εκδηλώσεις, πληροφόρηση και συνέργειες των μελών του να συμβάλλει δυναμικά στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης των αποβλήτων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών της χώρας με παράλληλη ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου.