ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑTΩΝ

STAND Δ 10

http://www.greekscrapmetal.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ιδρύθηκε το 2008 ως κλαδικός βιομηχανικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση της χρήσης ορθών μεθόδων ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων, με άξονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Από το 2015 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Ανακύκλωσης EuRIC.

Ο ΠΣΑΜΑ εκπροσωπεί και προασπίζεται τα συλλογικά συμφέροντα των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την επεξεργασία και την ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων.

Συλλέγει και εξετάζει πληροφορίες σχετικές με ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των εταιρειών-μελών του και μελετά τις συνθήκες της αγοράς, τα εμπορικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά προβλήματα που επηρεάζουν τα μέλη του.

Παρακολουθεί την εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη όλων των τάσεων της βιομηχανίας ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του.

Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος επιζητά την ενεργό συμμετοχή του στις διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εκφράζονται οι απόψεις των μελών του κατά την λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον κλάδο.