ΠΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

STAND Α 8

http://www.ere-recycling.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.

• Διάθεση εξοπλισμού μείωσης του όγκου των αποβλήτων και διαχωρισμός (Τεμαχιστές ξύλου, μετάλλων, πλαστικών).

• Διαχωρισμός (Κόσκινα Trommel, Disc screen).

• Παροχή τεχνογνωσίας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, ζωϊκών και φυτικών υπολειμμάτων. Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Οργάνωση, Εξοπλισμός, Αποκατάσταση δυσλειτουργιών. Διάθεση κόμποστ. Συγχρηματοδότηση.

• Διάθεση εξοπλισμού κομποστοποίησης. Αναστροφείς (Compost Turners), Θρυμματιστές (Shredders), Κόσκινα (Screens), ΄Oργανα μετρήσεων. Κλειστά συστήματα. Μηχανικοί κομποστοποιητές.

• Παροχή υπηρεσιών Management μονάδων κομποστοποίησης.

• Εξοπλισμός διαχωρισμού μετάλλων, μεταλλευμάτων, πλαστικών. Διαχωρισμός και των μαύρων πλαστικών. Τεχνολογία υπερφασματικής απεικόνισης. Οπτικοί διαχωριστές.

• Εξοπλισμός ΚΔΑΥ.

• Συστήματα απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης ΟΤΚΖ.

• Εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων και μονάδων βιοαερίου.

• Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, Ελαστικών, Παραγωγής RDF.

Συνεργαζόμενοι οίκοι:

ANDRITZ (www.andritz.com/mewa), EYS (www.e-y-s.com),

SEDA (www.seda-inernational.com), STEINERT (www.steinert.de) κ.ά.