ΛΑΜΠΟΡ ΑΕ

STAND Δ21

http://www.labor.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Η LABOR ΑΕ είναι αμιγώς Ελληνικός, ιδιωτικός και ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης. Ιδρύθηκε το 1996 και είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και κοινοποιημένος στην Ευρώπη (Notified Body) με αριθμό κοινοποίησης N.B. 2537.

Συνοπτικά οι τομείς της δραστηριότητας της εταιρείας:

• Διαπιστευμένα κατά ΕΝ 17025 εργαστήρια δοκιμών με ευρύ πεδίο διαπίστευσης και δοκιμές σε:

• Δοκιμές για την ασφάλεια προϊόντων.

• Δοκιμές επίδοσης προϊόντων.

• Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης συσκευών.

• Μετρήσεις έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

• Μετρήσεις εκπεμπόμενου θορύβου.

• ……….

• Διαπιστευμένος κατά ΕΝ 17065 φορέας πιστοποίησης με πεδίο διαπίστευσης που περιλαμβάνει:

• Έλεγχο τεχνικών φακέλων.

• Ηλεκτρολογική ασφάλεια συσκευών και διατάξεων.

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

• Ραδιοεπικοινωνίες.

• Αυτοψίες τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα

δωμάτια).

• Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης κατά ΕΝ 17021 για συστήματα διασφάλισης ποιότητας:

• ISO 9001.

• ISO 14001.

• ISO 22000.

• Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων και συστημάτων.

• Τεχνικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πιστοποίησης και συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

• Έλεγχοι τεχνικής τεκμηρίωσης και ταυτοποίησης προϊόντων.