ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2020 
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 113, Αθήνα,
Τ.Κ.:
104 47 
Τηλ.:
216 0019662 
Web Site:
www.anaktisiaekk.gr
e-mail:
info@anaktisiaekk.gr 

Η εταιρεία αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), Εθνικής Εμβέλειας και δραστηριοποιείται σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Η λειτουργία του Συστήματος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 με την έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (EOAN). 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Δημήτριος Κιούκης πρωτοπόρος στον τομέα της ανακύκλωσης των Α.Ε.Κ.Κ., πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων Ελλάδας. Το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας επεκτείνεται συνεχώς με σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας τόσο στις περιφέρειες που ήδη δραστηριοποιείται, όσο και στις περιοχές που διαθέτει προέγκριση και προτίθεται σύντομα να δραστηριοποιηθεί. Επίσης, υπάρχουν ενεργές συμβάσεις με παραγωγούς Α.Ε.Κ.Κ. μεγάλες τεχνικές εταιρείες, ΔΕΚΟ και Δήμους. 

Το Σύστημα στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. και την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης ανενεργών λατομείων του οποίου εμπνευστής είναι ο Δημήτριος Κιούκης με τη συμμετοχή του στον οργανισμό που κατάρτισε την ΚΥΑ 36259/2010. 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Κιούκης