ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Web Site: www.cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

e-mail: life-comm@neemo.eu

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Το LIFE κάνει πραγματικότητα πράσινες ιδέες από το 1992 και, μέχρι σήμερα, έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5.500 έργα σε όλη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Το LIFE έχει τέσσερα υποπρογράμματα:

  • Φύση και βιοποικιλότητα.
  • Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής.
  • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή.
  • Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Για την περίοδο 2021 - 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE κατά σχεδόν 60%, έως € 5,4 δισ.
Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) διαχειρίζεται το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE από τον Απρίλιο του 2021. Αυτή η εκτελεστική υπηρεσία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Πάνος Φέτσης Elias Demian