ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΕΔΣΑ)

STAND Δ29

http://www.eedsa.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

H ΕΕΔΣΑείναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, ως σκοπό έχει:

• την προαγωγή της χρήσης σύγχρονων μεθόδων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτών.

• την προώθηση των σχετικών ερευνών και εφαρμογών, με στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

• την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού για θέματα ΔΣΑ.

• την προστασία του περιβάλλοντος.

• Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

H ΕΕΔΣΑ, εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ISWA (INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION), έχει σαν μέλη επιστημονικό δυναμικό από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που ασχολούνται επαγγελματικά με τη ΔΣΑ.

Στο δυναμικό της συγκαταλέγονται Δημόσιοι φορείς, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικές Εταιρείες, Ακαδημαϊκά - Ερευνητικά ιδρύματα και ΜKO.