ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ)

STAND Δ26

http://www.eletaen.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

H ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 με την ονομασία Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας και μετονομάστηκε το 2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (www.eletaen.gr).

Από ιδρύσεως είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, η οποία το 2016 μετονομάστηκε σε WindEurope (https://windeurope.org/).

H ELETAEN τον Μάιο του 2015 έγινε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας G.W.E.C (www.gwec.net).

Οι βασικοί καταστατικοί σκοποί της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι:

• Η προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

• Η μέγιστη οικονομικοτεχνικά εφικτή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην πατρίδα μας, ως μιας εγχώριας, βιώσιμης, ανανεώσιμης, ανεξάντλητης καθαρής πηγής ενέργειας, η ανάπτυξη της οποίας θα βοηθήσει στην βελτίωση της εθνικής οικονομίας, στην ενεργειακή ασφάλεια της 

χώρας και θα συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας, στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, του υπ’ αριθμόν ένα κινδύνου που απειλεί σήμερα την ανθρωπότητα.

• Η αποτελεσματική εκπροσώπηση του κλάδου και της αγοράς αιολικής ενέργειας, λειτουργώντας ως ένας φορέας ενημέρωσης της Πολιτείας και των πολιτών με συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο.

Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιστήμονες