Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Stand Β 14

http://www.certh.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000, είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 ερευνητικών κέντρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη στην περιφέρεια, τη χώρα και την Ευρώπη. 

Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως: 

Ενέργεια, Περιβάλλον, Διεργασίες, Υλικά, Βιομηχανικές Κατασκευές, Πληροφορική & Τεχνολογίες Επικοινωνιών, Μεταφορές, Βιώσιμη Κινητικότητα, Εφοδιαστική, Βιοεπιστήμες, Βιοτεχνολογία, Υγεία, Αγροτεχνολογία και Ασφάλεια, καθώς και σε διάφορες διεπιστημονικές περιοχές. 

Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις και συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο βιομηχανικών εταίρων για την ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.