ΔΕΗ Α.Ε.

Stand Δ6

http://www.dei.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Οι υπηρεσίες του ΚΔΕΠ εντός και εκτός των εργαστηρίων του περιλαμβάνουν δοκιμές, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. 

Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. 

Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ (Greenpass)

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία που προέρχονται από την παραγωγή ΑΠΕ. 

Το Greenpassείναι η εμπορική ονομασία των Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές της ΔΕΗ. Συνιστά τη βεβαίωση προς τον πελάτη ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του, η ΔΕΗ έχει δεσμεύσει στο όνομά του, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΛΑΓΗΕ, ισόποση ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συγκεκριμένες πιστοποιημένες ΑΠΕ. Μέσω αυτής της βεβαίωσης και του δικαιώματος χρήσης του Greenpassη κάθε εταιρεία μπορεί να ενημερώσει το αγοραστικό της κοινό ότι έχει ενσωματώσει στην περιβαλλοντική πολιτική της και αυτήν τη δράση.

Οδηγίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας και των ηλεκτρικών συσκευών.