ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΚΕΜ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012
Διεύθυνση: Γ. Φραντζή 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 55 Τηλ.: 2314 405300
Web Site: www.anakem.gr
e-mail: info@anakem.gr

Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί ένα από τα πρώτα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων. Το 2022 είχε στο δίκτυο της 180 Μονάδες Ανακύκλωσης σε 60 Περιφερειακές Ενότητες στις 13 Περιφέρειες, καλύπτοντας το 81% της χώρας.

Την περίοδο 2013 – 2022 διαχειρίστηκε 10.080.000tn ΑΕΚΚ, με μέσο ποσοστό ετήσιας αύξησης 72%. Μετά την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, διατέθηκαν 5.000.000tn δευτερογενών προϊόντων για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομών και ως υλικά επίχωσης.

Το 2022 υπογράφηκαν συμβάσεις με 11.000 υπόχρεους – διαχειριστές για δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Το 2022 ανέλαβε την αποκατάσταση δημόσιου ανενεργού λατομείου στην Π.Ε. Λασιθίου, ενώ από το 2021 συμμετέχει στην αποκατάσταση λατομείου στο Κορωπί Αττικής.

Η ΑΝΑΚΕΜ υποστηρίζει ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ και βιωσιμότητας των κατασκευών, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και του HORIZON.

Έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001.
Η
ΑΝΑΚΕΜ εφαρμόζει ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υλοποιεί πιλοτικές επιδεικτικές δράσεις καθαρισμού ιστορικών αποθέσεων ΑΕΚΚ σε προστατευόμενες και ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Όλγα Λαμπρή
MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος