ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1993
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά,
Τ.Κ.:
731 00

Τηλ.:
28210 88262
Fax:
28210 88265
Web Site: www.dedisa.gr
e-mail: dedisa@dedisa.gr

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει πληθυσμό ~ 150.000 κατοίκους και καλύπτει έκταση ~ 2.400 km2.

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) απασχολεί 330 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προ- σωπικό) και εξωτερικούς συμβούλους για συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα και έχει την ευθύνη της συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων, με στόλο εξοπλισμένο με GPS για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών, της διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων, της εφαρμογής του προγράμματος διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, της υλοποίησης του προγράμματος συλλογής πόρτα-πόρτα στην παλιά πόλη των Χανίων, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, της λειτουργίας της ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει το εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύ- κλωσης & Κομποστοποίησης και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής.

Η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο νομό Χανίων ξεκί- νησε την λειτουργία της την άνοιξη του 2005. Η μονάδα σχεδιάστηκε και εκσυγχρονίστηκε για να διαχειρίζεται τα απόβλητα 7 δήμων της Π.Ε. Χανίων, με δυναμικότητα που ανέρχεται σε 90.000 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων, 15.000 τόνους ανακυκλώσιμων προδιαλεγμένων αποβλήτων και 4.500 τόνους πράσινων αποβλήτων σε ετήσια βάση. Κατά συνέπεια η συνολική δυναμικότητα του εργοστασίου είναι 109.500 τόνοι / έτος και η λειτουργία ορίζεται σε δύο βάρδιες και έξι ημέρες την εβδομάδα. Η ικανότητα του εργοστασίου να δέχεται και να επεξεργάζεται πρόσθετες ποσότητες αποβλήτων είναι υψηλότερη με την παράταση του χρόνου λειτουργίας. Το υπόλειμμα από τις διεργασίες επεξεργασίας αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας για την υγειονομική ταφή (99/31).

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Kωνσταντίνος Πατεράκης