Φωτοβολταϊκά Συστήματα: Προγράμματα και Επενδυτικές Ευκαιρίες – Ολοκληρωμένες Λύσεις ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Κυριακή 20 Μαρτίου

Γεώργιος Νίκιας - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BEng/MSc – Γενικός Διευθυντής ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή

Σπύρος Κοκκινάκης - Ενεργειακός Μηχανικός MSc – Υπεύθυνος Έργων ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή

Σάρα Αναστασίου - Μηχανικός Περιβάλλοντος – Μηχανικός Έργων ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή