Ημερίδα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων, κυκλικών λύσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Κυριακή 20 Μαρτίου

11:00-11:10: Εισαγωγή στην Ημερίδα

11:10-11:20: «HYDROUSA: Αποκεντρωμένη ανάκτηση νερού και προϊόντων προστιθέμενης αξίας»

Σίμος Μαλαμής - Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

11:20-11:30: «AccelWater: H χρήση ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της κυκλικότητας υγρών αποβλήτων στη Βιομηχανική Συμβίωση» Χαράλαμπος Μανουσιάδης - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

11:30-11:40: «FIT4REUSE: Ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για την ολοκληρωμένη χρήση μη συμβατικών υδατικών πόρων στον αγροτικό τομέα Μεσογειακών περιοχών» Κώστας Νουτσόπουλος - Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

11:40-12:00: Συζήτηση

12:00-12:10: «To έργο ARSINOE και η περίπτωση μελέτης για την Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας» Χρυσή Λασπίδου - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12:10-12:20: «iWAYS Πιλοτική εφαρμογή της καινοτόμου τεχνολογίας Φωτοκαταλυτικής Νανοδιήθησης για την αντιμετώπιση οργανικών και ανόργανων ρύπων σε βιομηχανικά απόβλητα»

Γιώργος Ρωμανός - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

12:20-12:40: Συζήτηση και Κλείσιμο