Δευτερογενή υλικά από την επεξεργασία ΑΕΚΚ - Προοπτικές χρήσης για δημόσια και ιδιωτικά έργα


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Σάββατο 19 Μαρτίου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:

Μανώλης Γραφάκος - Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΥΠΕΝ Νίκος Χιωτάκης - Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Έχει προσκληθεί και η γενική γραμματέας Υποδομών, Μαρία Έλλη Γεράρδη

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ηλίας Δημητριάδης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Βασιλική Κούρου - Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Υπουργείου Υποδομών

Σοφία Τζαρούχη - Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ

Μαρία Ταξιάρχου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ

Αλέξης Μπούλιας - Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης και Πιστοποίησης Προϊόντων «Σαμαράς και Συνεργάτες»

Μαρία Τσιομπάνου - Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ

Φίλιππος Αβρανάς - Εκπρόσωπος ΣΑΤΕ

Γιάννης Παπαηλιόπουλος - Πρόεδρος της εταιρείας «Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκης Α.Ε.»