Η τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας και οι πετυχημένες εμπορικές εφαρμογές στην Ευρώπη, Παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Σάββατο 19 Μαρτίου

11.00 Έναρξη - Χαιρετισμοί

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Δρ. Στέργιος Βακάλης - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Τµήµα περιβάλλοντος "Η τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας και οι πετυχημένες εμπορικές εφαρμογές στην Ευρώπη."

  1. Απόβλητα βιομάζας ως ευκαιρία για πράσινη ενέργεια και υλικά
  2. Σύντομη αναφορά στο Bioeconomy/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1 slide)
  3. Τεχνολογία Αεριοποίησης - Σύντομη ιστορική αναδρομή - Μοντέρνες εφαρμογές στην Ευρώπη
  4. Σύντομα αποτελέσματα από λειτουργικές μονάδες αεριοποίησης τελευταίας τεχνολογίας

κ. Αθανάσιος Τσαµαλδούπης - Υπεύθυνος Βιοµάζας Αιγαίου- "Παρουσίαση Μηχανημάτων για την διαχείριση Βιομάζας και υπολειμματικής ξυλείας. κ. Σόλωνας Ιωάννου - Χηµικός µηχανικός, Renovoil - "Πρακτικές Εφαρμογές της Αεροποίησης - Εμπειρία Λειτουργικών Μονάδων Αεριοποίησης και Βιοαερίου." Ερωτήσεις - Συζήτηση