Οι εξελίξεις στο ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας και η θέση των ΜΥΗΕ στην επερχόμενη ενεργειακή μετάβαση


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Παρασκευή 18 Μαρτίου

17:15:  Έναρξη - Καλωσόρισμα

17:15: Βασιλικός Κωνσταντίνος - Πρόεδρος ΕΣΜΥΕ

17:30: 1η συνεδρία - Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις

17:30: Δρ. Παπαχρήστου Διονύσιος - Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντία Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας «Ενεργειακή μετάβαση και Μικροί Υδροηλεκτρικοί σταθμοί»

17:45: Βουγιουκλάκης Ιωάννης - Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας, GIZ GmbH «Προκλήσεις και ευκαιρίες των σταθμών ΑΠΕ από τη συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»

18:00: Ζάρρας Δημήτριος - Energy Advisor, Deloitte Greece «Πράσινα διμερή συμβόλαια»

18:15: Ζαφειρόπουλος Δημήτριος - Αντιπρόεδρος Forena Energy Α.Ε. «Τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στην αγορά ενέργειας»

18:25: 2η συνεδρία - Παρουσιάσεις καλών πρακτικών ΜΥΗΕ και κατασκευαστών στροβίλων

18:25: Μπουρμπουράκης Παναγιώτης - Διευθυντής Υδροηλεκτρικών Έργων ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μ.ΑΕ - Ανακαίνιση ΜΥΗΣ Λούρος

18:35: Οικονομίδης Κωνσταντίνος - ZECO Hydro 18:45 Ζήσης Βασίλειος - GLOBAL Hydro

18:55: Τριανταφύλλου Νικόλαος - CINK Hydro - Energy k.s.

19:05: Συζήτηση

19:15: Συμπεράσματα - Λήξη

Συντονιστής: Κακιόπουλος Ηλίας - Γενικός Γραμματέας ΕΣΜΥΕ