Λύσεις για δημόσια φόρτιση σε Δήμους


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Παρασκευή 18 Μαρτίου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Παύλος Παπαϊορδάνου – Διευθύνων Σύμβουλος ΕLECTROMOTIVO

Φίλιππος Αλεξάνδρου - CTO ELECTROMOTIVO, Senior Power Systems Engineer BSc. Meng. MSc. MPhil