Ανανεώσιμη θέρμανση με χρήση αγροτικών υπολειμμάτων και εναλλακτικών πηγών βιομάζας: Συνδυάζοντας το χαμηλό κόστος με την αειφορία


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Παρασκευή 18 Μαρτίου

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου AgroBioHeat (www.agrobioheat.eu) το οποιο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία (Αριθμός Συμβολαίου 818369).

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Μανώλης Καραμπίνης - Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ / Συντονιστής AgroBioHeat: «Δυναμική, προοπτικές και στρατηγική για την ανάπτυξη της χρήσης αγροτικής βιομάζας στην Ελλάδα»

Στέλιος Δρυς - Γεωπόνος Msc / Αναπλ. Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ στο Μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων: «Γεωργικοί σύμβουλοι και ΑΠΕ»

Βασίλης Φιλίππου - Διευθυντής Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ): «Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας - Η δημιουργία ενός αεϊφορικού οικοσυστήματος φορέων, αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών βιομάζας και παραγωγή ανανεώσιμης θέρμανσης»

Μάρα Αγγελίδου - Γενική συντονίστρια της InCommOn: «”κάφσιμο” - Συμμετοχική ανακύκλωση καφέ»