Ημέρες και ώρες Λειτουργίας


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Η 5η διε­θνής έκ­θε­ση ‘‘Verde.tec 2023 Τε­χνο­λο­γί­ες Πε­ρι­βάλ­λο­ντος‘‘ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου 2023 στο Mε­σο­γεια­κό Eκ­θε­σια­κό Κέ­ντρο (Μ.Ε.C.) στην Παια­νία.

• Παρασκευή

17 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Σάββατο

18 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Κυριακή

19 Μαρτίου

10.00 - 19.00