«Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων, κυκλικών λύσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων»


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Οργανωτής: Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κυριακή 20 Μαρτίου, 11:00-13:00

Verde.tec MEC Παιανίας

11:00-11:10 Εισαγωγή στην Ημερίδα

11:10-11:20: «HYDROUSA: Αποκεντρωμένη ανάκτηση νερού και προϊόντων προστιθέμενης αξίας» Σίμος Μαλαμής, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

11:20-11:30: «AccelWater: H χρήση ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της κυκλικότητας υγρών αποβλήτων στη Βιομηχανική Συμβίωση, Χαράλαμπος Μανουσιάδης, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

11:30-11:40: «FIT4REUSE: Ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για την ολοκληρωμένη χρήση μη-συμβατικών υδατικών πόρων στον αγροτικό τομέα Μεσογειακών περιοχών», Κώστας Νουτσόπουλος, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

11:40-12:00 Συζήτηση

12:00-12:10: «To έργο ARSINOE και η περίπτωση μελέτης για την Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας» Χρυσή Λασπίδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12:10-12:20: «iWAYS Πιλοτική εφαρμογή της καινοτόμου τεχνολογίας Φωτοκαταλυτικής Νανοδιήθησης για την αντιμετώπιση οργανικών και ανόργανων ρύπων σε βιομηχανικά απόβλητα”, Γιώργος Ρωμανός, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

12:20-12:40 Συζήτηση και Κλείσιμο