ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2011
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 128, Αθήνα, Τ.Κ.: 112 57
Τηλ.: 210 3242861 Fax: 210 3241825
Web Site: www.greeninstitute.gr
e-mail: info@greeninstitute.gr

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ είναι μια επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σκοπός του είναι η μελέτη, ανάλυση και διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκοποί του Πράσινου Ινστιτούτου είναι:

• Η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονομία, τους Θεσμούς και την Πολιτική από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικολογίας.
• Η έρευνα και η τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτικής οικολογίας και πράσινων πολιτικών και η ευρεία δημοσιοποίησή τους.
• Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς του Πράσινου Ινστιτούτου.
• Η θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα ή συλλογικότητες που διακρίνονται με το έργο τους στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
• Η συλλογή και η προστασία των ιστορικών αρχείων του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ηλίας Γιαννίρης