Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1846
Διεύθυνση: I. Mεταξά & Β. Παύλου, Πεντέλη, Αθήνα, Τ.Κ.: 152 36
Τηλ.: 210 8109121, 697 307 4078
Web Site: www.meteo.noa.gr
e-mail: nmixalo@noa.gr

Το αρχαιότερο Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) είναι ένα απο τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) το οποίο είναι το αρχαιότερο Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Iδρύθηκε το 1846 και διαθέτει την αρχαιότερη και πληρέστερη ιστορική βάση κλιματικής πληροφορίας στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενάμισυ αιώνα. Το ΙΕΠΒΑ αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ιδρύοντας και λειτουργώντας δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών σε όλη την επικράτεια μέχρι το 1931, όταν το δίκτυο παραδόθηκε στη νεοσυσταθείσα τότε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Εκτός των κλιματικών ιστορικών αρχείων, το ΙΕΠΒΑ διαθέτει και ιστορικό αρχείο μετρήσεων ατμοσφαιρικού όζοντος για την περίοδο 1900-1940, το οποίο είναι και μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Σημαντικό σημείο στην εξέλιξη του ΙΕΠΒΑ ήταν και η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα, μέσω της συστηματικής καταγραφής των συγκεντρώσεων διάφορων ατμοσφαιρικών ρύπων απο δίκτυο έξι σταθμών. Το δίκτυο αυτό πέρασε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος το 1984 και αποτέλεσε τη βάση του εθνικού δικτύου καταγραφής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το 1999 το Ινστιτούτο μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Οι δραστηριότητές του επεκτείνονται προς την κατεύθυνση της μελέτης των επιπτώσεων της ανάπτυξης στο περιβάλλον, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την μετεωρολογία, κλιματολογία, υδρολογία και διαχείριση υδατικών πόρων, την ποιότητα του αέρα αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλαος Μιχαλόπουλος