Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2000
Διεύθυνση: Σεμιτέλου 7, Αθήνα, Τ.Κ.: 115 28
Τηλ.: 210 5786767
Web Site: www.homecareservices.gr
e-mail: athens@homecareservices.gr

Η HOME CARE AE ιδρύθηκε το 2000, με αρχικό αντικείμενο υπηρεσιών, την κατ’ οίκον νοσηλεία, επεκτάθηκε στη δημιουργία πρότυπης νοσηλευτικής μονάδας στη Λάρισα (γενική χειρουργική – παθολογική) και το 2001 εισήλθε στην παροχή υπηρεσιών, σχετικών με την Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία με τη σύσταση της ΕΞ.Υ.Π.Π. HOME CARE. Η λειτουργία ξεκίνησε με την απόκτηση της σχετικής άδειας Πανελλαδικής εμβέλειας (Αρ. Άδειας: 130610/ 18-10-2001).

Δραστηριοποιείται πανελλαδικά διαθέτοντας το απαιτούμενο Επιστημονικό Προσωπικό για την κάλυψη των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφάλειας (Ν.1568/85), του Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) και την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ.17/96).

Χαρακτηριστικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. HOME CARE είναι η συνεχής και διαρκής ενημέρωση-επιμόρφωση των στελεχών της, Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας.

• Με τα κατάλληλα Πιστοποιημένα Όργανα Μέτρησης Βλαπτικών Παραγόντων (Π.Δ. 95/99), δύναται να διενεργήσει μετρήσεις Φωτεινότητας, Ήχου, Σκόνης (Αδρανή, Σκόνη Βάμβακος κ.λπ.), Ακτινοβολίας και λοιπών βλαπτικών φυσικών και χημικών παραγόντων.
• Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας.
• Παροχή Φαρμακείων – ΚΙΤ Α’ Βοηθειών σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 2562/11-10-2013, απαραίτητα για κάθε εργασιακό χώρο.

Μέσω της HCprotect (www.hcprotect.com) παρέχει πλήρη γκάμα Εργατικών Ενδυμάτων και Μέσων Ατομικής Προστασίας κατάλληλα για άνετη και ασφαλή εργασία σε οποιοδήποτε χώρο.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κούρτης