ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΕ ΟΤΑ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2009
Διεύθυνση: Λιμήν Χερσονήσου, Ελευθερίας 50,
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ.: 700 14
Τηλ.: 28970 21921 Fax: 28970 25773
Web Site: www.fodsabp.gr
e-mail: info@fodsabp.gr

Ο Φορέας έχει την ευθύνη της διαχείρισης απορριμμάτων στην ανατολική Κρήτη.
Μερικές από τις δράσεις του Φορέα περιγράφονται παρακάτω:

• Εγκατέστησε πρώτος στην Ελλάδα Μονάδα ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης.
• Εγκατέστησε Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, Τεχνολογίας Αντίστροφης Όσμωσης.
• Εγκατέστησε 4 πράσινα σημεία και 2 Σημεία Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
• Εγκατέστησε Μηχανολογικό εξοπλισμό Διαχείρισης Απορριμμάτων.
• Εφάρμοσε σε πραγματική κλίμακα το πιλοτικό πρόγραμμα ¨pay as you throw¨, από το 2013 και για τα επόμενα 3 χρόνια.
• Καθιέρωσε το πρόγραμμα «VRAHOKIPOS NO BINS» με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, που αφορά την έξυπνη αποκομιδή απορριμμάτων με ενημέρωση του χρόνου αποκομιδής μέσω SMS.
• Καθιέρωσε το πρωτάθλημα ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου Χερσονήσου.
• Μελέτησε το πρότυπο κέντρο επαναχρησιμοποίησης υλικών στην Δ. Ε. Χερσονήσου, το πρώτο κέντρο στη Μεσόγειο αντίστοιχων προδιαγραφών, με χαρακτήρα κυκλικής οικονομίας.
• Εκπόνησε στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του Φορέα, το πρώτο σχέδιο διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων στην Ελλάδα.
• Χωροθέτησε, μελέτησε και ωρίμασε την μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Κρήτη, δίνοντας λύση και διέξοδο στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης, σε έναν κατ’ εξοχήν τουριστικό προορισμό της Κρήτης, τον Δήμο Χερσονήσου.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις επιτυχημένες ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την ανακύκλωση, τα πιλοτικά προγράμματα, καθώς και την προώθηση της ορθολογικής οργάνωσης και την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, έχουν ως κυρίαρχο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, για μία κοινωνία με ZERO WASTE..

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Παπαδάκης

www.fodsabp.gr