ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012

Διεύθυνση: Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, Τ.Κ.: 341 00

Τηλ.: 22210 74733 Fax: 210 8955289

Web Site: www.sanke.gr

e-mail: info@sanke.gr

Η ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία υπεύθυνη για την ανακύκλωση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στην Περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Φωκίδας και Κύνθου.

Το σύστημα αδειοδοτείται και ελέγχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.
Μέχρι σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 500 επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και 40 μονάδες επεξεργασίας. Επίσης, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό Δήμων και τον ΕΔΣΝΑ.

Η ΣΑΝΚΕ έλαβε ανανέωση έγκρισης συστήματος (ΑΔΑ:ΩΑ1346Ψ8ΟΖ-7ΩΦ) τον Απρίλιο του 2019, καθώς και αρκετές επεκτάσεις.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας και Διαχειριστές: Δημήτρης Κιούκης, Δημήτρης Σταματούκος