ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑTΩΝ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2008
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 30, Αθήνα, Τ.Κ.: 115 25
Τηλ.: 210 7798206 Fax: 210 7798205
Web Site: www.greekscrapmetal.gr
e-mail: scrapmet@otenet.gr

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την προώθηση της χρήσης ορθών μεθόδων ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων με άξονα την εν γένει εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντιπροσωπεύει και προασπίζεται τα συλλογικά συμφέροντα των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την επεξεργασία καθώς και την ανακύκλωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών απορριμμάτων.

Ο ΠΣΑΜΑ εκπροσωπεί περισσότερες από 90 ελληνικές εταιρείες σ’ έναν κλάδο με:
• Περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία μεταλλικού σκραπ.
• Κύκλο εργασιών: 650εκ. €/έτος.
• Απόδοση φόρων: 40εκ. € /έτος.
• Περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους.

Μεταξύ των στόχων του ΠΣΑΜΑ είναι να εξασφαλίζει διαρκή και μόνιμη επικοινωνία μεταξύ των μελών του και των Ελληνικών Αρχών και θεσμικών φορέων (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Επιθεώρηση Περιβάλλοντος), αλλά και να εκπροσωπεί τα μέλη του στις επαφές και διαβουλεύσεις με τις ελληνικές αρχές, καθώς και με άλλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κλάδους, ώστε να εκφράζονται έγκαιρα και με σαφήνεια οι απόψεις των μελών του κατά τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον κλάδο.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Σπυριδούλα Κικάιρε