ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ

ΧΟΡΗΓΟΣ VERDE-TEC FORUM


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1995
Διεύθυνση: Ηνίοχου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 38 
Τηλ.: 210 6086300 Fax: 210 6086302 
Website: www.epta.gr
e-mail: info@epta.gr

Η ΕΠΤΑ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - μελετητή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης από το 1995. Έχει υλοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και έχει υποστηρίξει δημόσιους φορείς στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων στον τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών.

Οι βασικοί τομείς της εταιρείας:
• Στερεά απόβλητα (υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συστήματα ανακύκλωσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, σχέδια διαχείρισης).
• Νερά και υγρά απόβλητα (δίκτυα ύδρευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας).
• Βιώσιμη ανάπτυξη (σχεδιασμός έργων κυκλικής οικονομίας, αστική κινητικότητα).
• Ενέργεια & κλιματική αλλαγή (σχέδια δράσης αειφόρου ενέργειας, ενεργειακοί έλεγχοι, οδοφωτισμός).
Όλες οι υπηρεσίες της ΕΠΤΑ έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 και ISO 14001.