ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΚΕΜ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012

Διεύθυνση: Γ. Φραντζή 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 55

Τηλ.: 2310 595085 Fax: 2310 595084

Web Site: www.anakem.gr

e-mail: info@anakem.gr

Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2012 ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ).
Μετά από επταετή λειτουργία έχει στο δίκτυό της 68 Μονάδες Ανακύκλωσης σε 12 Περιφέρειες και 32 Περιφερειακές Ενότητες, καλύπτοντας το 63% της χώρας.

Την περίοδο 2013 – 2019 διαχειρίστηκε 2.180.000 tn ΑΕΚΚ, με μέσο ποσοστό ετήσιας αύξησης 82%. Μετά την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, διατέθηκαν 1.170.000 tn δευτερογενών προϊόντων για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομής και ως υλικά επίχωσης.
Πέτυχε μέση ετήσια αύξηση 106% των συμβάσεων με υπόχρεους διαχειριστές ιδιωτικών και δημοσίων έργων, φτάνοντας μέσα στο 2019 να συμβάλει 2.813 έργα.

Η ΑΝΑΚΕΜ υποστηρίζει ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και τη διαλογή στην πηγή, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ και αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης. Το 2019 έλαβε την σχετική επάρκεια από τον ΕΟΑΝ και αναλαμβάνει τη μελέτη και τα έργα αποκατάστασης ανενεργών λατομείων.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Βασιλική Τσαγκαρλή
MSc Πολιτικός Μηχανικός