ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2014
Διεύθυνση: Γ. Πρόφη & Α. Πρίφτη 11,
Κορωπί Αττικής, Τ.Κ.: 194 00
Τηλ.: 210 6026165 Fax: 210 6626143
Web Site: www.aekkattikis.gr
e-mail: aekkattikis@gmail.com

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2014 στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο ρόλος της εταιρείας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος όλων των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ., μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και την προώθησή τους πίσω στην αγορά. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση όλων των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό τομέα (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σχετικά με το νέο πλαίσιο διαχείρισης και τις απαιτήσεις αυτού σε κάθε στάδιο.

Το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής ΑΕ έχει συνεργαστεί με πάνω από 150 δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, σε περισσότερα από 400 έργα στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ έχει συνεισφέρει στην επαναχρησιμοποίηση πάνω από 100.000 τόνους ανακυκλωμένου υλικού υψηλής ποιότητας. Το 2020 επέκτεινε τη δραστηριότητά του στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προσβλέπει στην ενίσχυση και αποτελεσματικότερη προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Λιακόπουλος
Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης