ΑΛΦΑΝΕΤ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 Έτος Ίδρυσης: 2009

Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΑ. Καλοχωρίου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 570 09

Τηλ.: 2310 586150 Fax: 2310 586180

Web Site: www.alfanet.gr

e-mail: info@alfanet.gr

H Alfanet AE αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής επώνυμου ανα­κατασκευασμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με 20ετή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής και ένα ευρύ πελατολόγιο, καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, οι οποίοι επωφελούνται από τις ανταγωνιστικές μας λύσεις.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σχεδόν 6.000m2 , προσφέρουμε λύσεις υψη­λής τεχνολογίας, στοχεύοντας στην ποιοτική εξυπηρέτηση του δικτύου συ­νεργατών και πελατών μας.

Η Αlfanet είναι οργανωμένη και δομημένη σε τρία ξεχωριστά αλλά αλλη­λένδετα τμήματα:

  • ΙΤ Remarketing: Υπεύθυνο για τη διανομή και διαχείριση ανακατασκευασμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • Asset Disposal: Υπεύθυνο για τη συλλογή, μεταφορά & καταστροφή κάθε μη χρησιμοποιημένου & απόβλητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • Data Destruction & Erasure: Παρέχει πιστοποιημένες λύσεις καταστροφής και διαγραφής ευαίσθητων δεδομένων.

Η εταιρεία μας, έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις του κλάδου της, οι οποίες απεικονίζουν την οργάνωση λειτουργίας, την ποιότητα των προϊόντων, τη διασφάλιση δεδομένων και την περιβαλλοντολογική συνεί­δηση:

  • ISO 9001.
  • Microsoft Authorized Refurbisher.
  • ADISA.
  • BLANCCO.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Έφη Δαούλα