ΕΠΤΑ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 Έτος Ίδρυσης: 1995

Διεύθυνση: Ηνίοχου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 38

Τηλ.: 210 6086300 Fax: 210 6086302

Web Site: www.epta.gr

e-mail: info@epta.gr

Η ΕΠΤΑ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - μελετητή για δημόσιους και ιδι­ωτικούς φορείς, στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης από το 1995.

Μετά από 23 έτη δυναμικής ανάπτυξης, η ΕΠΤΑ διαθέτει ισχυρό ανταγωνι­στικό πλεονέκτημα λόγω της σημαντικής εμπειρίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στον ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικούς/περιφερειακούς φορείς. Έχει υλοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έρ­γων και έχει υποστηρίξει δημόσιους φορείς στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων στον τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών.

Η ΕΠΤΑ παρέχει υπηρεσίες και λύσεις στους εξής τομείς:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική.
  • Στερεά Απόβλητα, Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων.
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας και Προστασία του Κλίματος.
  • Βιώσιμη Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
  • Φυσικό Περιβάλλον.
  • Βιομηχανία και Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Όλες οι υπηρεσίες της ΕΠΤΑ έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 και ISO 14001.