ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2000

Διεύθυνση: Μάρνη 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 33

Τηλ.: 210 8232703 Fax: 210 8232045

Web Site: www.arvis.gr

e-mail: info@arvis.gr

Η εταιρεία ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ προ­σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν το χώρο της ανακύκλωσης – διαχείρισης αποβλήτων.

Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε συστήματα ανακύκλωσης και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και προσφέρει μια πλήρη γκάμα εξοπλισμού σε συνερ­γασία με Ευρωπαϊκούς Οίκους, έχοντας τη δυνατότητα να δώσει λύσεις από το στάδιο του σχεδιασμού ως την τελική υλοποίηση.

Η εταιρεία ΑΡΒΙΣ ΑΕ πέρα από την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρε­σιών που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του, είτε μέσω Εξει­δικευμένων Μελετών, είτε μέσω της συμμετοχής σε Διεθνή και Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια.

Παράλληλα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και εκπονεί μελέτες στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της επιχειρησιακής έρευνας. Οι δραστηριότητες αυτές συμπληρώνουν η μια την άλλη αφού η τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια των τεχνικών μελετών υποβοηθά τον σωστό σχεδιασμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Ειρήνη Καλαϊτζή