ΗΛΕΚΤΡΑ Energy - START UP


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2016
Διεύθυνση: Ολυμπιονικών 7, Ηλιούπολη Αττικής, Τ.Κ.: 163 42
Τηλ.: 698 647 7145
Web Site: www.electraenergy.coop
e-mail: info@electraenergy.coop

Η ΗΛΕΚΤΡΑ Energy είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία εργάζεται για ένα βιώσιμο και συμμετοχικό ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα και τη νότια Ευρώπη. Ένα ενεργειακό σύστημα όπου οι πολίτες έχουν κεντρικό ρόλο!

Οι πολίτες σταδιακά μεταμορφώνονται από παθητικούς καταναλωτές σε ενεργά μέλη και μικρο-επενδυτές τοπικών επενδύσεων έργων καθαρής ενέργειας. Ο πρόσφατος νόμος για τις “Ενεργειακές Κοινότητες” επιτρέπει σε πολίτες, επιχειρήσεις και Δήμους να συνεργαστούν για να παράγουν και να εξοικονομούν ενέργεια σε τοπικό επίπεδο. Μπορούν επίσης να αναπτύσ- σουν και άλλες σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα. H δυνατότητα πρόσβασης σε τοπική, καθαρή και οικονομική ενέργεια και σχετικές υπηρεσίες είναι πλέον εφικτή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Συμβουλευτική και υποστήριξη για τη δημιουργία Ενεργειακών

  Κοινοτήτων.

 • Υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης και αυτο-παραγωγής ενέργειας.

 • Έρευνα, εκπαίδευση και ενημέρωση για ζητήματα παραγωγής ενέργειας

  από τοπικές κοινωνίες (community energy).
  Είμαστε επίσημο μέλος της πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών συνεταιρισμών (RESCOOP), του ΕΛΕΤΑΕΝ, και του Ελληνο-ίσπανικού Επι- μελητηρίου.

  Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος ίορδανίδης