ΤΕCNO PLASTICA HELLAS AE


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2010

Κεντρικό: Bάκχου 30, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 29

Υποκ/μα: Επαρχιακή Οδός Γιαννιτσών - Αξού, Γιαννιτσά, Τ.Κ.: 581 00

Τηλ.: 23820 81086 - 7 - 8, 29269 Fax: 23820 82750

Web Site: www.technoplastica.gr

e-mail: tecnoplastica@otenet.gr

Η εταιρεία μας εδρεύει στην Επαρχιακή Οδό Γιαννιτσών - Αξού Νομού Πέλ­λας και κατασκευάζει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, πλαστικούς κάδους απορριμμάτων όλων των χωρητικοτήτων και όλων των τύπων ανακύκλω­σης (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), για οικιακά απορρίμματα και για απορρίμματα νοσοκομείων. Επίσης, παράγει πλαστικά παλετοκιβώτια για την αποθήκευση συσσωρευτών (μπαταρίες αυτοκινήτων κ.λπ.), για την αποθήκευση λυμμά­των από σφαγεία και αλλαντοβιομηχανίες, καθώς και για τη μεταφορά δερ­μάτων.

Αρχή της εταιρείας μας είναι πάντα η προστασία του περιβάλλοντος, των πο­λιτών και η εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Άννα Μαυρίδου