ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2001

Διεύθυνση: Δεκελείας 239, Αχαρνές, Τ.Κ.: 136 77

Τηλ.: 210 2409011 Fax: 210 2409012

Web Site: www.antonitsis.gr

e-mail: info@antonitsis.gr

H ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ, ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό:

Α) την αντιπροσώπευση και εμπορία εξειδικευμένων μηχανημάτων, όπως:

 • Μηχανήματα καθαρισμού δρόμων.
 • Ειδικά μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης επιφανειών.
 • Oχήματα πλύσης κάδων απορριμμάτων.
 • Ολοκληρωμένες μονάδες απορρύπανσης, απομόλυνσης και αποκατάστασης επιφανειών με τη χρήση κορεσμένου ατμού (αφαίρεση επικολλημένων τσιχλών, αφισών κ.λπ. από πάσης φύσεως επιφάνειες).
 • Μηχανήματα αφαίρεσης συνθημάτων, ρύπων και γκράφιτι από ευαίσθητες επιφάνειες.
 • Ειδικά πυροσβεστικά μηχανήματα.

Β) την παροχή υπηρεσιών ήτοι:

 • Αποκατάσταση επιφανειών από γκράφιτι, συνθήματα και ρύπους.
 • Αποκατάσταση - καθαρισμό επιφανειών από τσίχλες, αφίσες κ.λπ.
 • Μίσθωση των μηχανημάτων που εισάγει και αντιπροσωπεύει.
 • Σύναψη συμβολαίων συντήρησης και πρόληψης βλαβών.
 • Παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τα μηχανήματα που παραδίδει.
 • Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων με δικά της μηχανήματα.

Τα μηχανήματα που αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται η Π. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ απευθύνονται τόσο σε Οργανισμούς ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι Δημόσιοι Οργανισμοί, η Τοπική Αυτοδι­οίκηση, ο Ελληνικός Στρατός και βέβαια μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτι­κού τομέα όπως οι βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου ΤΙΤΑΝΑΕ και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ, εταιρείες παραγωγής ελασμάτων αλουμινίου, εταιρείες πα­ραγωγής καλωδίων, διυλιστήρια κ.ά.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Κάτια Τσιμπιρίδη

 ANTONITSIS P.

INDUSTRIAL & STREET CLEANING MACHINES